<<< wstecz

VI KONGRES GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

pod hasłem „OJCIEC PIO CZŁOWIEK MIŁOSIERDZIA”
Pod hasłem „ Ojciec Pio człowiek miłosierdzia” rozpoczęły się rekolekcje w naszej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poprzedzające uroczystość nadania drugiego wezwania Św. Ojca Pio. Ojciec Roman ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów przybliżył postać Świętego, podkreślając Jego umiłowanie i zawierzenie Bogu a także cierpliwie znoszony przez pięćdziesiąt lat ból pięciu otwartych ran-Stygmatów, kierownictwo duchowe swoich dzieci. O. Pio z wielkim oddaniem długie godziny spędzał w konfesjonale, nawracając grzeszników i odpuszczając im grzechy „… odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom..”, tę Modlitwę Pańską odmawiamy codziennie, ale czy chcemy i umiemy odpuścić winy swoim winowajcom, i sobie? Bez tego, wymodlonego daru, nie osiągniemy wiecznej radości. Postawa Świętego była pełna zawierzenia Bogu we wszystkim. Aby kierować ziemską, zbawczą wędrówkę, należy nie tylko wzmacniać ciało, ale dbać o pokarm dla duszy, którym jest Eucharystia i „ zjednoczenie swojego serca z sercem Jezusa”. O. Pio umiłował matkę ziemską i Boską. Ojciec Roman wskazał na kilka najpiękniejszych ukrytych znaczeń w słowie MATKA: Miłość, Anioł, Troska, Krzyż, Apostoł; dziękujemy Bogu za matki ziemskie i Matkę Niebieską. Pięknie wydany okolicznościowy Biuletyn Parafialny w uroczystym dniu nadania drugiego wezwania –Św. O. Pio-naszemu Kościołowi, pod redakcją Pani Heleny Reczek był wręczany parafianom i gościom. Zawiera Dekret Biskupa Diecezji Toruńskiej Ks. Andrzeja Suskiego, życiorys Świętego, wybrane myśli Stygmatyka, modlitwy, pieśni oraz fotograficzne wspomnienia z pielgrzymki w 2012 roku do San Giovanni Rotondo. Słowo wstępne przedstawia życiorys Świętego, pokonywanie trudów życia zakonnego i kapłańskiego związanych z niezdiagnozowaną chorobą, krwawiącymi ranami, ograniczeniami kontaktów z wiernymi, budową szpitala „Dom Ulgi w Cierpieniu” a przede wszystkim z gorliwym i cierpliwym prowadzeniem wiernych do Boga. Słoneczne fotografie z Pietrelciny i San Giovanni Rotondo ukazują nam skromny pokój Zakonnika, konfesjonał, monstrancję, szaty liturgicze, rękawiczki i bandaże okrywające krwawiące Stygmaty oraz szafy pełne listów; dziennie przychodziło ich nawet 700, ..na pewno jeden był wysłany z Grudziądza.. na który Ojciec Pio odpowiedział… i uzdrowił. Tajemnicze jest zdjęcie zegara, który zatrzymał się o godz. 2.30 w godzinie śmierci Ojca Pio, w dniu 23 września 1968 roku.


JAK ŻYĆ, ŻEBY SIĘ ZBAWIĆ

Powitaniem przez Księdza Kanonika Zbigniewa Gańskiego – proboszcza Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Ojca Pio, rozpoczął się VI Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej. Inscenizacja pt. „Chcę być tylko ubogim zakonnikiem, który się modli” w wykonaniu parafian, wprowadziła wiernych w historię dziejów Św. Stygmatyka; dzieciństwo podczas którego podejmował różne pokuty, młodość, w której rozpoczął zakonne życie, przyjęcie brązowego habitu kapucyńskiego i nowego imienia PIO, złożenie ślubów zakonnych i wieczystych, i święceń kapłańskich. Dnia 20 września 1918 roku został obdarzony pięcioma ranami, które krwawiły przez 50 lat aż do dnia Jego śmierci. Historia życia Zakonnika tematycznie związana była z pieśniami w wykonaniu chóru parafialnego „Sursum Corda” pod dyrekcją Pana Krzysztofa Czechowskiego, organisty naszej Parafii. Wzruszające zakończenie widowiska – zdmuchnięcie 4 świec –otoczyło klamrą narodziny i śmierć Świętego. Twórcą widowiska wespół z występującymi Parafianami była Pani Helena Reczek. W procesji liturgicznej do Kościoła wniesiono sztandar Parafii, chorągiew GMOP i Relikwie Świętego. Msza św. Odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Andrzeja Suskiego rozpoczęła się od odczytania Dekretu ustanawiającego Św. O. Pio drugim Patronem naszej Parafii. W słowach powitania i homilii Ks. Biskup wyraził radość z przyjęcia drugiego imienia, które od dziś wpisuje się w historię naszego Kościoła. Ks. Biskup wspominał Mszę Św. odprawioną przez O. Pio w San Giovanni Rotondo, krótko przed Jego śmiercią. Mówił o miłosiernej miłości, o doskonaleniu siebie i pracy nad swoim charakterem a także o tym, że Serce Pana Jezusa przyjęło Serce Św. Ojca Pio. Po zakończonej Mszy Św. Ks. Proboszcz dziękował Pasterzowi naszej Diecezji i przybyłym gościom i parafianom za wspólną Eucharystię, a członkowie GMOP wręczali piękne bukiety kwiatów. Po posiłku spotkaliśmy się ponownie, aby wysłuchać wystąpienia krajowego koordynatora GMOP Ojca Tomasza Duszyca „Nowe życie w Chrystusie” . Rok 2016 rozpocznie pod znakiem Miłosierdzia. Człowiek nie rozumie do końca miłosierdzia, trudno mu przebaczać sobie i swoim winowajcom. Dlatego konieczny jest Bóg, który mówi – bądźcie miłosierni. Opisując drogę do krypty Św. O. Pio w San Giovanni Rotondo, wskazywał napisy, które wyzwalają w pielgrzymach wyciszenie, uspokojenie, gdyż są niezbędne do miłosiernego przebaczenia. Musi w nas umrzeć ego, byśmy mogli żyć nowym życiem; aby zanurzyć się w śmierci Jezusa i na nowo zmartwychwstać, gdyż nie ma nowego życia bez Eucharystii. O.Pio stał się świętym wypełnionym Bogiem i drugim człowiekiem. Jedność z Bogiem przemienia nas, bo nie jesteśmy sami, bo jest w nas Bóg a my oddajemy dobro służąc innym. Następnie animatorzy GMOP dzielili się doświadczeniami. W Diecezji Toruńskiej zarejestrowanych jest 16 GMOP. Jako pierwsza głos zabrała Pani Stefania Lichacz z naszej Parafii, mówiąc o comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, okazjonalnych opłatkowych, organizacji Apeli Jasnogórskich, nabożeństw do Matki Bożej Fatimskiej, pielgrzymkach, objęciu opieką duchową naszej parafianki i aktywnym uczestnictwie w życiu naszej Parafii. Animatorzy GMOP Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny z Torunia, Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z Grodziczna, Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Górnych Wymiarów, Parafii p.w. Świętej Katarzyny z Łasina, Parafii p.w. Św. Marcina z Sarnowa, Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe i Św. Jana Pawła II z Grudziądza dziękowali Ks. Kanonikowi Zbigniewowi Gańskiemu za organizację i duchowe przeżycia podczas Mszy Św. , mówili o sposobach zachęty do udziału w Grupach Modlitwy młodych ludzi, odwiedzaniu chorych parafian w domach, odczytywaniu kierownictwa O. Pio w życiu codziennym, kiedy to nawet nie zdając sobie sprawy odbieramy Jego delikatną i bardzo skuteczną pomoc. W Lubawie zawiązuje się kolejna Grupa Modlitwy. Ojciec T. Duszyc podziękował za świadectwa i doświadczenia Grup, życząc opieki Świętego. Nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia –Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa- odmówił O. Tomasz; modliliśmy się w intencji Śp. Ojca Bolesława Piechuty, założyciela wielu grup modlitwy O. Pio, prosząc Miłosiernego Boga o życie wieczne dla Zmarłego. Wielkie przeżycia w naszej Parafii umocniły wiernych w Miłosierdziu Bożym i zjednoczeniu z drugim człowiekiem i z Bogiem oraz krzewieniem kultu Świętego Ojca Pio.

Ewa Herman - Nogowska