spotkania:

3 sobota miesiąca po wieczornej Mszy Świętej